Cloveniersgilde St. Bavo eert jubilaris Jac Daemen, zoon Patrick neemt de wimpel over.

 

Maar liefst 50 jaar is Jac Daemen lid van Cloveniersgilde St. Bavo waarvan 35 jaar als Cornet. De Cornet draagt de wimpel en maakt al zigzaggend de weg vrij. Van oudsher gebeurde dit te paard. Lange tijd werd er ook geen paard gebruikt en liep de Cornet voorop. In het verleden was het gebruikelijk dat het recht de wimpel te dragen per opbod onder de gildeleden werd verkocht. In 1947 was de nieuwe Cornet Petrus Daemen in het bezit van een paard, maar hij heeft nooit in een gildeoptocht met een paard gereden. Hij kocht de wimpel voor 35 gulden en was Cornet tot diens overlijden in 1984. Jac wilde de wimpel erg graag binnen de familie houden en kocht in 1985 de wimpel voor een bedrag van 1300 gulden. Hij heeft ook de traditie van de wimpel voeren te paard weer opgepakt. Helaas laat de gezondheid van Jac het niet meer toe de wimpel nog te dragen.

 

Afgelopen zaterdag, 3 oktober, stond de huldiging van Jac vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap gepland. Alle gildebroeders keken er naar uit Jac feestelijk in het zonnetje te zetten. Helaas kon dit vanwege de corona-beperkingen niet doorgaan. Om Jac toch zijn welverdiende eer te bewijzen togen Keizer, Koning en Hoofdman naar Jac zijn huis om hem daar te huldigen. Ook burgemeester –tevens overdeken van het Gilde- Joyce Vermue was hierbij aanwezig en overhandigde aan Jac een fraai herinneringsbord. De grootste verassing kwam echter van zoon Patrick die zich aandiende als opvolger van Jac om de wimpel van hem over te nemen. Hiermee wordt een traditie binnen de familie Daemen opnieuw voortgezet.

 

 

Jac en Net
Jac en Net Daemen worden in het zonnetje gezet door burgemeester Joyce Vermue
wimpel
De Wimpel gaat over van vader op zoon
groep
Vlnr: Keizer Sjaak Lips, Jubilaris Jac Daemen, Cornet Patrick Daemen, Hoofdman Ton Rombouts en Koning Henk Noorden
Sponsoren