!!!

 Geachte heer/mevrouw,

Van donderdag 24 oktober t/m maandag 29 oktober 2019 heeft onze jaarlijkse zilververschieting plaatsgevonden in ons Gildelokaal “de Snaphaan”. Via een schietwedstrijd, sponsorgelden en giften resulteerde dit in een geslaagd evenement. Mede door uw steun en bijdrage is het bestuur van het Cloveniersgilde Sint Bavo in staat om de  goede doelen “Vakantie voor Iedereen” en “de Zonnebloem afdeling Zundert” beiden een cheque te kunnen overhandigen. Wij danken u allen voor uw steun en vertrouwen en hopen u in 2020 weer een beroep op u te mogen doen,

Met vriendelijke groet, het Bestuur

Sponsoren