De schietsport is een sport voor man en vrouw, jong en oud.
Naast het schieten in wedstrijdverband, voor de
Flobert Schutters Kring Baronie (FSKB) en een onderlinge competitie,
stelt het Cloveniersgilde Sint Bavo door middel van het aanbieden van
verschillende arrangementen ook andere belangstellende(n), verenigingen
en/of bedrijven in de gelegenheid om kennis te maken met de schietsport.

 

Informatie Arrangementen Informatie Arrangementen

Sponsoren